Concert schedule of Maharajapuram S.GaneshViswanathan for August & September 2017

Date & Time of The Concert

Sabha / Organisation

Venue of the Concert

Accompaniments for the Concert

12-8-2017

6:30 PM

Gandharva Gana Sabha (1/55 Oragadam Road, Ambattur, Chennai)

 

Sath Sangam Sangam Hall, (Near Karur Vyasya Bank, North Park Street, Venkatapuram, Ambattur) Venkatapuram, Ambattur, Chennai – 53

Parur M.A.Sundareswaran- Violin

Tanjore Kumar – Mridangam


26-8-2017

6:30 PM

Sri Chakra Vinayakar Temple 2, South Dhandapani Street, T Nagar, Chennai -600017

 

Sri Chakra Vinayakar Temple 2, South Dhandapani Street, T Nagar, Chennai -600017

Parur M.A.Sundareswaran- Violin

Tanjore Subramaniam (Mridangam)28-9-2017

6:30 PM

Siva Vishnu Temple Anna Nagar West Chennai

 

SSiva Vishnu Temple Anna Nagar West Chennai

Parur M.A.Sundareswaran- Violin

Tanjore Kumar- Mridangam24-9-2017

9 AM

Anandam Old Age Home Ambattur Chennai

 

Anandam Old Age Home, kalli Kuppam , Near Soda Ikea College Ambattur, Chennai

Kovai Chandran - Violin

Guru Raghavendra - Mridangam30-09-2017

10 AM

Guruji Sree Kasi Viswathar Sree Veda Vyasar Tapovanam Chennai

 

Guruji Sree Kasi Viswathar Sree Veda Vyasar Tapovanam (Near Jambulingeswarar Temple) Kalatthumedu Street, Kamarajapuram (Sembakkam) Chennai-73

Kovai Chandran – Violin

Tanjore Kumar – Mridangam