Concert schedule of Maharajapuram S.Srinivasan for Navaratri 2019

Date & Time of The Concert

Sabha / Organisation

Venue of the Concert

Accompaniments for the Concert

30-9-2019

7:30 PM

Sringeri Sankara Mutt, Kripasankari Street West Mambalam Chennai

 

Sringeri Sankara Mutt, Kripasankari Street West Mambalam Chennai

Maharajapuram S.Ganesh Viswanathan - Vocal Support Nagai R.Muralidharan - Violin Chennai Thyagarajan - Mridangam M.Gururaj - Morsing

6-10-2019

6:30 PM

Guruji Sree Kasi Viswanathar Sree Veda Vysar Tapovanam Chennai

 

Guruji Sree Kasi Viswanathar Sree Veda Vysar Tapovanam ( Near Jambulingeshwar Temple) Kallathu Medu Street , Kamarajapuram,Chennai

Maharajapuram S.Ganesh Viswanathan - Vocal Support Parur M.A.Sundareswaran - Violin Chennai Thyagarajan - Mridangam