Concert schedule of Maharajapuram S.Srinivasan for Music Season December 2017-January 2018

Date & Time of The Concert

Sabha / Organisation

Venue of the Concert

Accompaniments for the Concert

4-12-2017

6:30 PM

Skandashramam Rajakilpakkam Tambaram Chennai

 

Skandashramam Rajakilpakkam Tambaram Chennai

Kovai Chandran - Violin Chennai
Thyagarajan - Mridangam

18-12-2017

5:30 PM

Thirumoorthy Sangeetha Sabha,Pozhichallur Chennai

 

Aasthika Samajam, Thirumoorthy Sangeetha Sabha,Pozhichallur Chennai

H.V.Raghuram - Violin Chennai
Thyagarajan - Mridangam

1-1-2018

9 AM

Anandam Old Age Home Ambattur Chennai

 

Anandam Old Age Home, kalli Kuppam , Near Soda Ikea College Ambattur, Chennai

Kovai Chandran - Violin Chennai
Thyagarajan - Mridangam

19-12-2017

6:30 PM

Amudhadwani

 

Hotel Thaligai 60 Luz Church Road,Mylapore,Chennai

Maharajapuram S.Ganesh Viswanathan - Vocal Support
H.V.Raghuram - Violin

Chennai Thyagarajan- Mridangam

28-12-2017

7:00 PM

Rasika Fine Arts

 

Jaigopal Garodia Hindu Vidyalaya,Postal Colony 4th Street, West Mambalam, Chennai

B.U.Ganesh Prasad- Violin
Melakaveri Balaji- Mridangam

Venkatramanan- Kanjeera